Nowy zwrot w Namiętnościach – część 5

Nowy zwrot w Namiętnościach – część 5 { nowy zwrot w Namiętnościach. część 5 } Dostęp do Biblioteki Namiętności. Głęboko wierzę, że wiedza i kody żyją dopóki, dopóty ktoś nimi oddycha. Jeśli jest nie rozwijana, obumiera i staje się bezużyteczna. Oczywiście w...

Nowy zwrot w Namiętnościach – część 4

Nowy zwrot w Namiętnościach – część 4 { nowy zwrot w Namiętnościach. część 4 } Uwalniam treści w Namiętnościach. Tak, to też nasza wspólna decyzja.Moja i Namiętności. W związku z pragnieniem Namiętnościżeby być wygaszanym,zwalniam dużo treści w polu. UWALNIAM...