Sensem mojego istnienia jest Moje Istnienie.

Sensem Twojego Istnienia jest Twoje Istnienie.

Wszystko inne to opcja, zabawa, przyjemność, dodatek.