> Intuicja nie jest bierna – zawsze wiąże się z podjęciem działania.

> Intuicja niekoniecznie jest przyjemna – działasz z intuicji, żeby wykreować coś, czego nie masz/nie znasz. To znaczy wyjście ze swojej strefy komfortu.

> Intuicja nie jest racjonalna, nie jest logiczna – nie poda Ci odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” albo „po co?”.