> decyzja to akt twojej wolnej woli
> trwanie w decyzji wymaga innych jakości niż samo podjęcie decyzji
> lęk przed podejmowaniem decyzji bierze się z braku zaufania do siebie & nie dostrzeganiu wartości w swojej wolnej woli